Sverige

Jag fick inte min betalning

Direktinsättning

Det kan ta upp till 5 vardagar för en överföring av en insättning till ditt bankkonto att nå din bank. Om du fortfarande inte kan se pengarna efter 5 vardagar ber vi dig först att kontrollera att dina bankkontouppgifter är korrekta i systemet och att uppdatera dem om så inte är fallet.
  • Om dina bankkontouppgifter är korrekta ber vi dig att kontakta oss genom att gå till kontaktsidan (Contact Us) så att vi kan undersöka saken vidare.
  • Om bankkontouppgifterna var felaktiga uppdaterar du dem.
  • Det tar sedan minst 12 vardagar att utfärda en ny betalning.

Presentkort

Se till att du kontrollerar alla skräppostmappar eftersom e-postmeddelandet med presentkortets kod kan ha hamnat i dessa på grund av dina e-postinställningar. Om du fortfarande inte har hittat koden efter att du kontrollerat i alla mappar ber vi dig att kontakta oss så att vi kan undersöka saken vidare.

Check

Vänta i 4 veckor från och med det datum som checken utfärdades. Om du fortfarande inte har fått checken efter denna tid ber vi dig att verifiera att adressen är korrekt. Tänk på att du kan ange maximalt 35 tecken på varje adressrad. Ange ytterligare information på en andra adressrad om det är möjligt.
Om adressen är korrekt ber vi dig att kontakta oss så att vi kan undersöka saken vidare. Vi kanske blir tvungna att annullera den ursprungliga checken och utfärda en ny check i stället. Det tar vanligtvis 2–3 veckor att verifiera betalningen med banken, annullera den ursprungliga checken och utfärda en ny check till rätt adress.

Om adressen inte är korrekt ber vi dig att uppdatera den och sedan kontakta oss så att vi kan begära att få en ny check utfärdad. Det tar vanligtvis 2–3 veckor att verifiera betalningen med banken, annullera den ursprungliga checken och utfärda en ny check till rätt adress.

*När du kontaktar oss angående en betalning som saknas ber vi dig att inkludera betalningsdatum och belopp i din kommunikation med oss.

Vad händer om jag ändrar min betalningsmetod?

Du kan ändra gränsen när som helst men den måste skickas in den första dagen i betalningsmånaden för att vara giltig. Om betalningsmetoden ändras efter den första dagen i månaden kommer den inte att gälla den betalning som utfärdas den månaden, utan från och med den betalning som utfärdas påföljande månad.

Till exempel: Om du vill att din januariutbetalning ska betalas med presentkort i stället för med check måste du ändra betalningsmetod innan utbetalningen för januari görs i mars. Detta innebär att betalningsmetoden måste uppdateras innan den 1 mars för att januaribetalningen ska betalas med presentkort. Om betalningsmetoden ändras efter den första dagen i månaden kommer den inte att gälla förrän nästa månad, så i detta exempel, om betalningsmetoden inte uppdateras förrän efter den 1 mars kommer den utbetalning som skickas i mars att göras med den gamla betalningsmetoden och den nya betalningsmetoden kommer att användas för den betalning som skickas ut i april.