Måste jag tillhandahålla en faktura för att få betalt?

Amazon förväntar sig inte att du tillhandahåller någon faktura för att du ska få dina utbetalningar från Associate-programmet. Du kommer att få betalt automatiskt om du har uppnått minimigränsen för utbetalningar. Ingen mervärdesskatt behöver betalas till Amazon på dina Associate-inkomster. Dubbelkolla emellertid om lokala lagar kanske ändå kräver att du skickar en faktura till oss – kontrollera i alla fall om den här regeln gäller dig.