Sverige

När kan jag se mina intäkter i betalningshistoriken?

Kreditlinjen som återspeglar dina intäkter kommer att visas från och med den 5:e i varje månad.

Ser du inte kreditlinjen? Titta under Vad händer med mina provisionsinkomster om de inte uppfyller minimigränsen för utbetalning? för att få veta mer.

Betalningslinjen som återspeglar din betalning kommer att visas i slutet av månaden. Läs gärna När får jag betalt? för att få veta när du kan förvänta dig utbetalningar för en viss intäktsmånad.