När får jag betalt?

Utbetalningar görs månadsvis om ditt saldo uppfyller minimigränsen. Vi måste ha din skatteinformation registrerad innan vi kan göra några utbetalningar.

Provisionsinkomster betalas ut via direktinsättning, Amazon.se-presentkort eller check cirka 60 dagar efter slutet av den månad som betalningen gäller.

 • Utbetalningen för januari görs i slutet av mars.
 • Utbetalningen för februari görs i slutet av april.
 • Utbetalningen för mars görs i slutet av maj.
 • Utbetalningen för april görs i slutet av juni.
 • Utbetalningen för maj görs i slutet av juli.
 • Utbetalningen för juni görs i slutet av augusti.
 • Utbetalningen för juli görs i slutet av september.
 • Utbetalningen för augusti görs i slutet av oktober.
 • Utbetalningen för september görs i slutet av november.
 • Utbetalningen för oktober görs i slutet av december.
 • Utbetalningen för november görs i slutet av januari påföljande år (cirka 60 dagar efter den 30 november).
 • Utbetalningen för december görs i slutet av februari påföljande år (cirka 60 dagar efter den 31 december).

Till exempel: Om du får betalt med presentkort och du har tjänat mer än gränsen på 100 kr i januari kommer utbetalningen för den månaden att göras i slutet av mars.

Provisionsinkomsterna tjänas efter att beställningen har skickats. Du kanske kommer att märka att vissa artiklar inte finns med i inkomstrapporten efter att en beställning har gjorts. Detta kan bero på flera olika saker.

 1. Beställningen kan ha avbrutits innan den skickades
 2. Beställningen kanske inte har skickats ännu (vissa förhandsbeställningar och utsålda artiklar kan ta lång tid innan de skickas)
 3. Systemet har markerat beställningen som ej berättigad till provisionsinkomster. (Se beskrivningen nedan)

Samarbetspartner är inte berättigade till provisionsinkomster på beställningar som gjorts för egen räkning, eller av närbesläktade parter. Associates Program hos Amazon.com är ett annonseringsprogram och är inte avsett att ge rabatt på köp. Vår avsikt är att betala provisionsinkomster när associates hänvisar obesläktade kunder till Amazon. Associates som hänvisar familjemedlemmar, vänner eller nära bekanta till att göra beställningar genom sina länkar kanske inte får provisionsinkomster för de köpen. Vi rekommenderar att du försöker nå potentiella Amazon-kunder som du inte redan har en relation till. Driftsavtalet definierar vilka kriterier som används för att avgöra om en beställning är berättigad. (Se avsnitt 7 i driftsavtalet (Operating Agreement) för mer information.)