Sverige

Vad händer med mina provisionsinkomster om de inte uppfyller minimigränsen för utbetalning?

Om vi är skyldiga dig mindre än 100 kr (om du betalas via direktinsättning eller presentkort) eller mindre än 1000 kr (om du betalas via check), kommer dina provisioner att ingå i nästa månads totalbelopp.