Sverige

Finns det några begränsningar gällande min webbsidas URL?

Ingen som har en webbadress som innehåller ordet ”amazon” eller någon felstavad version av ordet ”amazon”, som t.ex. ”amzaon” får delta i Associates Program. Sådan användning bryter mot Amazon.coms varumärkesrättigheter, äganderätt och andra rättigheter. Utöver detta tillåter vi inte att samarbetspartner använder webbsidor vars namn bryter mot tredje parters rättigheter.

Vad tror du?

Har du ett förslag eller en kommentar om Associates Central webbplats? Meddela oss.