Sverige

Vad har Amazon.se för policy gällande partner som gör beställningar åt sig själva?

Du får inte köpa produkter under sessioner som har initierats av dina egna Associates-länkar och du får inga rekommendationsprovision för sådana beställningar. Detta inkluderar beställningar för kunder, beställningar å kunders vägnar och beställningar av produkter som på något sätt ska användas av dig, dina vänner, dina släktingar eller dina närstående.