Sverige

Kan jag använda popup-fönster för att annonsera Amazon-varor?

Som anges i driftsavtalets deltagarriktlinjer (Operating Agreement Participation Guidelines), tillåter vi inte att samarbetspartner använder popup- eller popunderfönster, mellansidesannonser (transitional page ads) eller flytande annonser (layer ads) runt eller i samband med visningen av en webbsida som inte är din webbsida för att driva trafik till Amazon.se.