Så här läser du länktypsrapporten

Länktypsrapporten visar prestandan för den avvikande länken och de Länktypsrapporten visar resultatet av de olika länk- och de placeringstyper som erbjuds med Associates Program beträffande varubeställningar och frakt. Rapporten är uppbyggd ungefär på samma sätt som de olika alternativen för att bygga länkar som erbjuds i Associate Central.

Kolumndefinitioner

  • Länktyp – typ av länk eller placering som är inkluderad på Associate-sidan.
  • Visningar – antal gånger som länken eller placeringen har visats på Associate-sidan under den angivna tidsperioden. För annonser som tillhandahålls av Amazon mäts visningsantalet i antalet gånger som vår annonsserver visade placeringen på din webbsida. I början av år 2005 ändrade vi även formatet för textlänkarna och de grundläggande visningslänkarna som skapats i Associate central för att inkludera en 1 pixel-gif. Textlänkar som byggts efter det gör även att vi kan mäta antalet gånger som en gif har begärts och vi kan därmed även mäta visningar för dessa länktyper. Visningarna av vissa annonsplaceringar kan inte spåras. För dessa är visningsinformationen som standard inställd på N/A.
  • Klickfrekvens – detta är den procentuella andelen gånger som användare har klickat på en visad annons. Antalet klick delat med antalet visningar. Observera att om den webbadress som tillhandahålls för en ny textlänk har ändrats för att ta bort 1 pixel-gifen är det möjligt att systemet registrerar fler klick än visningar.
  • Klick – antal klick från en Associates-sida som kom under den tidsperiod som anges i rapporten genom den länktyp som beskrivs i den vänstra kolumnen.
  • Din konvertering – andel klick i procent som resulterade i beställningar. Som anges i översikten över beställningsrapporten kan timingen för rapporten påverka resultaten på denna rad. Om ett aktuellt klick resulterade i att en kund lade till en produkt i sin kundvagn för framtida köp visas inte beställningen förrän kunden slutför utcheckningsprocessen (förutsatt att detta görs inom 90 dagar).
  • Beställda artiklar – antalet artiklar (direkt och indirekt) som beställdes under den angivna tidsperioden genom länktypen på vänster sida.
  • Utskickade artiklar – antalet artiklar som hänvisats via länktypen i vänster kolumn och som skickades under den angivna tidsperioden.
  • Provisionsinkomster för hänvisningar – totalt antal intjänad provision från leveranserna som resulterat av länken i den vänstra kolumnen. Observera: De provisionsinkomster som genererats refererar ENDAST till försäljning av produkter. Intjänade provisioner från någon länk för indirekta DVD-prenumerationer ingår inte i dessa inkomster. För mer information om inkomster från indirekta registreringar till DVD-prenumerationer, gå till översikten över inkomstrapporten.

En notering om rapportens tidsram

Rapporten visar endast visningar, klick, beställningar och utskick för den angivna tidsperioden. Samarbetspartner får kredit för artiklar som placerats i kundvagnen inom den 24-timmar långa perioden och som sedan köpts från kundvagnen inom 90 dagar. Under kortare tidsperioder är det möjligt att se beställningar utan klick eller klick utan det förväntade antalet beställningar eller utskick. Det går till exempel att se beställningar som lagts i en kundvagn för länge sedan och därmed inte har några relaterade klick inom den angivna tidsperioden. Det är även möjligt att se klick som kan ha resulterat i tillägg till kundvagnen men där kunden ännu inte har bestämt sig för att checka ut eller där beställningen har slutförts men produkten inte har skickats än.