Sverige

Hur du läser inkomstrapporten

Inkomstrapporten räknar upp produkter som beställdes efter att en Associates-rekommendation skickades ut. Rapporten består av fyra avsnitt; den detaljerade rapporten över inkomster från produktrekommendationer, en sammanställning av inkomster från produktrekommendationer, en sammanställning av intjänad provision från DVD-uthyrningsrekommendationer samt ett avsnitt med en översikt över bonusinkomster.

Detaljerad rapport – kolumndefinitioner>

 • Artikelnamn (Item Name) – Namn på den produkt för vilken Amazon betalar en provision till associate.
 • Säljare (Seller) – Denna kolumn visar om produkten levererades av Amazon eller av en tredjepartshandlare som säljer på Amazon-plattformen.
 • Pris (Price) – Försäljningspriset för artikeln exklusive moms för detaljhandelsprodukter. För tredjepartsvaror är moms för närvarande inkluderad. Det kan dock komma att ändras i framtiden.
 • Provisionssats för rekommendationer (Referral-Commission Rate) – Den procentsats av priskolumnen som Amazon betalade ut som provision för rekommendationer gällande denna produkt.

Ett par anmärkningar om provisionssatsen för rekommendationer:

 • Satsen för rekommendation är inte alltid den exakta satsen för rekommendation för en viss nivå eftersom vi inte kan betala ut summor lägre än en öre. Det innebär att om du har uppnått nivån 7,5 % kan du få se 7,50 %, 7,49 % eller 7,51 %.
 • För CE-artiklar kan satsen för rekommendation vara lägre än din nuvarande nivå beroende på taket på CE-provisioner.
 • Om den skickade artikeln var berättigad till en direktlänkbonus (se Hur man läser beställningsrapporten), återspeglas detta också i procentsats för rekommendationsprovision.
 • Utskickade artiklar (Items Dispatched) – Det antal artiklar som anges i den vänstra kolumnen som skickades ut under den angivna perioden.
 • Intäkter (Revenue) – Det totala antalet artiklar multiplicerat med priset.
 • Inkomster – Den totala intjänade provisionen på utskick av den artikel som anges i den vänstra kolumnen.

Definitioner – Sammanfattningsrapport (Definitions - Summary Report)

 • Totalt antal utskickade Amazon.se-artiklar (Total Amazon.se Items Dispatched) – Det totala antalet artiklar som levererats av Amazon som skickades till kunder som fått en rekommendation av en associate under den angivna perioden tillsammans med resulterande intäkter och inkomster.
 • Totalt antal utskickade tredjepartsartiklar (Total Third Party Items Dispatched) – Det totala antalet artiklar som levererats av tredje part till kunder som fått en rekommendation av en associate under den angivna perioden tillsammans med resulterande intäkter och inkomster.
 • Totalt antal utskickade artiklar (Total Items Dispatched) – Summan av artiklar som levererats av Amazon och tredje part med resulterande intäkter och inkomster.
 • Totalt antal returnerade artiklar (Total items Returned) – Antalet artiklar som returnerats till Amazon som en associate hänvisade till och för vilken denna associate tidigare hade krediterats med intäkter och provisioner.
 • Totalt antal återbetalningar (Total Refunds) – Antalet artiklar som returnerades till tredje part som hade fått en rekommendation av en associate och för vilken denna associate tidigare hade krediterats med intäkter och provisioner.
 • Total rekommendationsprovision (Total Referral Commissions) – Totalt antal enheter och totala inkomster och provisioner intjänade av en associate under en given period, med avdrag för returneringar och återbetalningar under denna period.