Hur du läser beställningsrapportenBeställningsrapporten listar artiklar som beställdes av en samarbetspartners hänvisning och innehåller information om hur kunden blev hänvisad (eller länkad) till produkten. Rapporten har tre delar: en del som innehåller detaljerade uppgifter om vilka artiklar som beställdes under den valda tidsperioden, vilka artiklar som genererade klick men inte beställdes under tidsperioden, samt slutligen en sammanfattningsdel.

Kolumndefinitioner

  • Artikelnamn – Namnet på artikeln som beställdes genom hänvisningen.
  • Konvertering av direkta länkar – Procentandel av antal klick på en direkt länk (definieras nedan) som resulterade i en beställning av artikeln som var föremål för den direkta länken. Om artikeln har ”N/A” bredvid sig betyder det att beställningen inte skedde genom en direkt länk. Det betyder att kunden antingen kom genom en indirekt länk, eller en direkt länk för en annan artikel.
  • Klick på direkta länkar – Antalet klick som tar en besökare från din webbsida till en produktinformationssida för en specifik artikel som du har valt ut på Amazon.se. En direkt länk består enbart av produktlänkar. Länkar som inte betraktas som direkta inkluderar länkar till Amazon.ses startsida, sidor med sökresultat, produktkategorisidor (exempelvis musik), samt listor (exempelvis topplistsäljare). Automatiskt genererade länkar för rekommenderade produkter och EZ-länkar klassificeras inte heller som direkta länkar.
  • Artiklar som beställts via direkta länkar – Antalet matchande titlar i den vänstra kolumnen för artiklar som var mål för en direkt länk och beställdes av en kund.
  • Alla andra beställda artiklar – Antalet matchande titlar i den vänstra kolumnen på beställda artiklar som inte var berättigade till direktlänkbonusen.
  • Totalt antal beställda artiklar – Summan av antalet artiklar som beställdes genom en direkt länk och övriga beställda artiklar

En notering om rapportens tidsram

Rapporten visar endast klick och beställningar från den valda tidsperioden. Samarbetspartner får förtjänst för artiklar som placeras i en kundvagn inom sessionsfönstrets 24 timmar och sedan beställs från kundvagnen inom 90 dagar. Under kortare tidsperioder är det möjligt att se beställningar utan klick, eller klick utan det förväntade antalet beställningar. Exempelvis är det möjligt att se beställningar som placerats i en kundvagn för länge sedan och inte längre har några klick för den valda tidsperioden. Det är också möjligt att se klick som kan ha resulterat i tillägg till kundvagnen, men där kunden ännu inte har valt att checka ut.

En notering om avsnittet Artiklar utan beställning

Den här delen visar artiklar med en genererad direkt länk, men som inte har fått några beställningar under den valda tidsperioden.