Hur får jag bokstäver med accenttecken att visas korrekt när jag laddar ner tabbavgränsade rapporter?

Innehållet i den tabbavgränsade rapporten är kodad i Unicode (UTF-8). Se till att den applikation du använder för att läsa hämtad data har konfigurerats för den kodningen. I Microsoft Excels textimportguide ska du t.ex. ställa in filursprunget till ”65001: Unicode (UTF-8)” på den första skärmen.