Sverige

Information för associates med säte i EU men utanför Luxemburg

Om du är en skatteskyldig person som är bosatt i EU utanför Luxemburg behöver du inte debitera Amazon Europe Core Sarl för mervärdesskatt. Amazon Europe Core Sarl redovisar i stället mervärdesskatten som tas ut på dessa varor enligt mekanismen för omvänd skatteskyldighet. Detta beror på att marknadsföringstjänster som erbjuds av EU-associates med säte utanför Luxemburg, enligt europeisk lagstiftning om mervärdesskatt, är mervärdesskatteskyldiga i det land där mottagaren av tjänsten har sitt säte (se paragraf 44 i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EC).

Även om tjänsterna inte är belagda med mervärdesskatt i ditt eget land kräver europeisk lagstiftning i allmänhet om mervärdesskatt att du utfärdar en faktura med mervärdesskatteuppgifter för tjänster som tillhandahålls till andra företag med säte i EU. Du debiterar inte mervärdesskatt på den här fakturan men du måste nämna Amazon Europe Core Sarls luxemburgska momsregistreringsnummer på fakturan (LU26375245), inkludera orsaken till att du inte debiterar mervärdesskatt och se till att du uppfyller alla andra krav som krävs på en faktura med mervärdesskatteuppgifter i ditt land. Om du är osäker på vad som gäller bör du verifiera kraven med ditt lokala skattekontor eller med din skatterådgivare. Fakturaadressen till Amazon Europe Core Sarl listas nedan:

Amazon Europe Core Sarl
38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg