Sverige

Information för associates med säte i Luxemburg

 Om du är en skatteskyldig person med säte i Luxemburg kan du vara tvungen att debitera Amazon Europe Core Sarl för luxemburgsk mervärdesskatt på de tjänster du erbjuder enligt Associates-programmet. Den gällande mervärdesskattesatsen på marknadsföringstjänster i Luxemburg är 17 %.

När du registrerar dig som Amazon-associate ber vi dig att ange ditt momsregistreringsnummer för Luxemburg under registreringen. Du kan också uppdatera ditt momsregistreringsnummer i Associates Central.

När du har fått din kvartalsrapport som visar den provision du tjänat ber vi dig att utfärda en faktura med mervärdesskatteuppgifter för Luxemburg i enlighet med Luxemburgs krav för fakturering av mervärdesskatt. Denna faktura bör visa den nettoprovision som du tjänat plus tillämpligt mervärdesskattebelopp. Fakturaadressen listas nedan. När en giltig faktura med mervärdesskatteuppgifter har tagits emot kommer Amazon att betala in den mervärdesskatt som debiterats, samt intjänad provision, till ditt bankkonto. Om du är osäker på vad som gäller bör du verifiera de exakta kraven som gäller fakturering med ditt lokala skattekontor eller med din skatterådgivare.

Skicka alla fakturor med mervärdesskatteuppgifter till följande adress:

Amazon Europe Core Sarl
38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

Amazons momsregistreringsnummer: LU26375245