Sverige

Jag har säte i Luxemburg. Måste jag debitera mervärdesskatt?

Om du är en skatteskyldig person med säte i Luxemburg kan du vara tvungen att debitera Amazon Europe Core Sarl för luxemburgsk mervärdesskatt på de tjänster du erbjuder enligt Associate-programmet. Tillämplig mervärdesskattesats på marknadsföringstjänster är 17 %. När du vet hur mycket du har tjänat genom programmet ber vi dig att utfärda en faktura med mervärdesskatteuppgifter för Luxemburg och skicka denna till:

Amazon Europe Core Sarl
38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg

Momsregistreringsnummer LU26375245

Vid mottagande av en giltig faktura med mervärdesskatteuppgifter kommer Amazon att betala in den mervärdesskatt som debiterats.