Sverige

Jag är bosatt i Luxemburg. Kommer Amazon att utfärda en självfakturerad faktura?

Amazon kommer inte att ge dig någon självfakturerad faktura. Du måste uppfylla kraven för fakturering av mervärdesskatt i det land du har ditt säte. Om du är osäker på vad som gäller rekommenderar vi att du kontaktar ditt lokala skattekontor eller din skatterådgivare.