Stöds alla webbvyer?

Vad är en webbvy?

En ”webbvy” är en webbläsare som är integrerad i en mobilapp, där länkar öppnas inuti dess egna webbläsare som är inbyggd i mobilappen istället för att du behöver öppna Safari eller Chrome (för Android-användare). Valfri Amazon-affiliatelänk måste öppnas antingen i Amazon Shopping-appen eller inom din enhets integrerade webbläsare, exempelvis Safari eller Chrome. Amazon-länkar kan inte öppnas i en apps egen webbläsare.

Varför är det förbjudet att använda webbvyer?

  • Återgivning av Amazon-sidor i webbvyer är förbjuden på grund av vår säkerhetspolicy och för att bibehålla kundernas förtroende.
  • Finns här: https://affiliate-program.amazon.com/gp/associates/microsite/mobile