Sverige

Komma igång och grunderPolicy för mobilapplikationer

 • Denna Policy för mobilapplikationer (”Policy för mobilapplikationer”) tillämpas på din inkludering av Speciella länkar i din Godkända mobilapplikation. ”Vi”, ”oss”, eller ”vår” betyder Amazon Services LLC eller ett av dess samarbetsföretag, i förekommande fall. ”Du” betyder användaren för kontot associerat med den Godkända mobilapplikationen. Alla termer som nedan används med inledande versal som inte definieras på den här sidan har de betydelser som anges i Driftsavtalet. Strikt efterlevnad av denna Policy för mobilapplikationer krävs alltid, och vid all överträdelse av denna Policy för mobilapplikationer upphör Driftsavtalet automatiskt.
 • Din mobilapplikation:
  1. a) måste vara tillgänglig i antingen Google Plays, Apples, eller Amazons appbutiker;
  2. b) måste vara gratis att ladda ner och alla Amazon-länkar måste vara tillgängliga utan att man betalar för åtkomst;
  3. c) måste innehålla originalinnehåll;
  4. d) får inte efterlikna Amazons egna shopping-apps funktion;
  5. e) får inte ha prisspårning och/eller prisvarningsfunktion;
  6. f) får inte vara värd för eller återge Amazon-webbsidor i WebViews.
 • Vi kan komma att ändra denna Policy för mobilapplikationer när som helst och efter eget gottfinnande genom att lägga upp ett ändringsmeddelande eller en reviderad Policy för mobilapplikationer på webbplatsen amazon.com. OM NÅGON ÄNDRING INTE ACCEPTERAS AV DIG ÄR DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD ATT AVSLUTA DITT DELTAGANDE I PROGRAMMET. DIN FORTSATTA INKLUDERING AV SPECIELLA LÄNKAR I DIN GODKÄNDA MOBILAPPLIKATION EFTER ATT VI LAGT UPP ETT ÄNDRINGSMEDDELANDE ELLER EN REVIDERAD MOBILAPPLIKATIONSPOLICY PÅ WEBBPLATSEN AMAZON.COM UTGÖR DITT BINDANDE GODKÄNNANDE AV FÖRÄNDRINGEN.
 • Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att vidta lämpliga åtgärder mot all obehörig användning av Speciella länkar eller all användning som inte är förenlig med denna Policy för mobilapplikationer.

Jag har redan ett Associates-konto, ska jag skapa ett nytt konto för mina appar?

 • Om ditt befintliga konto främst är för din webbsida föreslår vi att du skapar ett nytt Associates-konto för dina appar, för att underlätta spårning och hantering. 
 • Om du inte vill använda två separata konton bör du se till att dina befintliga länkar fungerar korrekt genom att använda mobilanpassade Associates-verktyg. Såvida inget annat meddelas kommer våra verktyg att fungera på din mobila webbsida. Verktyg som våra Flash-baserade widgetar visar en ikon och ett meddelande, ”Denna widget/banner kanske inte fungerar för mobila enheter”, så du kan undvika att använda dem på dina mobila webbsidor. 

Hur kommer jag igång?

 • Granska Driftsavtalet och Policyn för mobilapplikationer.
 • Spåra dina mobila appar separat från dina webbegenskaper i Associates Central med ett separat butiks-ID. Fördelar inkluderar detaljerad spårning, rapportering och behörighet för framtida mobila Associates-kampanjer. Du kan använda samma användarnamn och lösenord och registrera dig för ett nytt butiks-ID i Associates Central. Använd separata tracking-ID:n under ditt app store-ID för varje mobil operativsystemversion eller applikationsvariant.
 • Registrera dina webbadresser för nedladdning från appbutiker i Associates Central och håll webbadresserna uppdaterade. Detta är ett programkrav och hjälper oss att målinrikta mobila Associates-kampanjer.
 • Undvik omdirigerande webbadresser i din app och dra nytta av djuplänkning i Amazon Shopping-appen. Från och med iOS9 är djuplänkning till Amazon Shopping-appen aktiverad som standard. Med Apples Universal Linking-teknologi kommer kunder med Amazon Shopping-appen automatiskt att djuplänkas till lämplig sida i appen. Vi arbetar aktivt med en liknande funktion för Android och kommer uppdatera dig när den är tillgänglig.

Hur får jag godkännande att integrera Associates-länkar i min mobil-app?

 • Mobila applikationer som håller sig till Driftsavtalet och Policyn för mobilapplikationer kommer att vara berättigade till godkännande. Appar som skapar betydligt annorlunda upplevelser än de som tillhandahålls av Amazons befintliga mobila shoppingsida eller Amazons serie av mobila appar kommer att övervägas för godkännande. Om en app inkluderar funktioner som imiterar befintliga Amazon-appar kommer vi inte att godkänna appen. Appar som har primärt fokus på shopping och shoppingfunktioner kanske inte blir godkända för deltagande.

Vad är nytt?

Mobilappar | Ansökningar till Associates Program accepteras nu från utvecklare av mobilappar. Ansök nu