När börjar ändringar av betalningsinställningar att gälla?

När du har uppdaterat din betalningsmetod i ditt konto börjar den gälla från och med den betalning som utfärdas påföljande månad. 

Till exempel: Om du uppdaterar betalningsmetoden den 12 januari kommer den nya metoden att gälla från och med den betalning som skickas i februari.