Sverige

Hur lång tid har besökare på sig att lägga en artikel i sin kundvagn efter att de har klickat på en av mina länkar från Amazon.se innan jag inte längre får provisionsinkomster på deras köp?

Du kan tjäna provisionsinkomster på alla kvalificerade artiklar som placeras i en kunds kundvagn inom 24 timmar efter det att kunden har kommit till Amazon.com via din associateslänk. Detta 24-timmarsfönster stängs dock när kunden genomför sin beställning eller besöker Amazon.com på nytt via en länk från en annan associate. När fönstret har stängts tjänar du inga provisionsinkomster på efterföljande köp. Om kunden senare återvänder till Amazon.com via en av dina associateslänkar öppnas ett nytt 24-timmarsfönster.

Det är naturligtvis möjligt att en kund kommer till Amazon.com via din associateslänk, lägger en artikel i kundvagnen, och sedan lämnar Amazon utan att göra en beställning. Så länge som artikeln lades i kundvagnen under detta 24-timmarsfönster kommer du fortfarande att tjäna en rekommendationsprovision om beställningen görs innan kundvagnen löper ut (vanligtvis efter 90 dagar). Rekommendationsprovision kommer inte att läggas till i ditt Associates konto förrän kunden har köpt artikeln, accepterat leveransen och skickat full betalning till Amazon.com.