Sverige

Varför görs ett avdrag för personligt användande av programmet?Vi betalar inte hänvisningsavgifter för produkter du köper via dina egna länkar. Detta inkluderar beställningar för kunder, beställningar å kunders vägnar och beställningar av produkter som på något sätt ska användas av dig, dina vänner, dina släktingar eller dina närstående. På grund av det sätt vi avgör om beställningen var personlig kan vi inte dela med oss av den fullständiga listan med kriterier som vi använder för att upptäcka dessa icke-berättigade beställningar.

Anledningen bakom detta är att Amazon.se Associates Program är ett annonseringsprogram snarare än ett rabattprogram. Vårt mål är att våra samarbetspartner ska hänvisa nya kunder till oss i utbyte mot provisionsinkomster. Samarbetspartner är inte berättigade till provisionsinkomster när de själva gör beställningar eller ber personer de känner att rutinmässigt göra beställningar via deras länkar så att de kan tjäna provisionsinkomster. (Se avsnitt 7 i driftsavtalet (Operating Agreement) för mer information.)