Stängning av konto

Du kan stänga ditt Amazon Associates-konto själv genom att följa dessa steg:

  1. Se till att du är inloggad som ”huvudsaklig användare”
  2. Håll muspekaren över din e-postadress längst upp på sidan och klicka på ”Kontoinställningar” (Account Settings)
  3. Klicka på ”Stäng ditt konto” (Close Your Account) i avsnittet ”Kontoinformation” (Account Information)
  4. När du har läst meddelandet klickar du på ”Stäng ditt konto nu” (Close your account now)

Observera: Du måste gå igenom den nödvändiga skatteintervjun för att kunna få slutbetalningen av dina inkomster. Du kan fylla i skatteintervjun genom att följa stegen nedan:

  1. Logga in på Associates Central via denna länk
  2. Håll muspekaren över din e-postadress och klicka på ”Kontoinställningar” (Account Settings).
  3. Rulla ner till Betalnings- och skatteinformation (Payment and Tax Information).
  4. Din nuvarande skattestatus visas.
  5. Klicka på Visa/Tillhandahåll skatteinformation (View/Provide Tax Information) för att granska eller uppdatera specifik skatteinformation.