Vilande konto

När du har ansökt har du 180 dagar på dig att rekommendera en försäljning genom en av dina Associates-länkar.

När du har rekommenderat tre kvalificerade försäljningar kommer vi att utvärdera din ansökan inom en eller två dagar och återkomma med vårt beslut. Målet med programmet är att bygga ett nätverk av associates som har webbsidor förberedda för att driva trafik genom välbyggt, originellt och etablerat innehåll. Det är detta som skapar ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande mellan Amazon och associate. Du är välkommen att återansöka när din webbsida är etablerad.

Din ansökan kan återkallas om det inte fanns tillräckligt många försäljningar inom 180 dagar från det att din ansökan lämnades in. Vi kan inte återställa ditt konto eller Associates-ID efter att det avvisats.

När din ansökan godkänts

Om du inte har tjänat in några provisionsinkomster under 3 år före en viss kalendermånad kommer vi under den första dagen på den månaden att debitera en underhållsavgift för ditt konto som dras av från ännu ej utbetalda provisionsinkomster. Underhållsavgiften för kontot kommer att vara det lägre beloppet av antingen $10 eller summan av ännu ej utbetalda provisionsinkomster ditt konto har. Vidare kan ej utbetalda upplupna provisionsinkomster i ditt konto komma att bli föremål för förvaring hos delstatsmyndigheter (”escheatment”) i enlighet med delstatslag. Ditt konto kommer att stängas av för inaktivitet när vi vidtar den här åtgärden.