Sverige

Hur du laddar ner rapporter

Ladda ner nya rapporttyper: Nu kan du ladda ner en sammanställning av tracking-ID:n, länktypprestanda eller rapporter av dagliga trender genom att använda länken ”Ladda ner rapporter” (Download Reports) i avsnittet uppe till höger.

Hur laddar jag ner rapportdata? Vilka format stöds?

Rapportdata finns tillgänglig för nerladdning i följande format: 1) Excel-fil (.xlsx), 2) Comma-Separated Values (CSV som .txt) och 3) XML (.xml). Du kan välja de data och det dataintervall du vill ladda ner. (Inkludera videon på webbsidan)

Hur skapar jag anpassade rapporter genom att använda XML?

På begäran av våra samarbetspartner tillhandahåller vi nu möjligheten att ladda ner rapportdata i XML. Med XML kan vi definiera anpassade taggar som kan användas för att strukturera information på ett konsekvent sätt, så att du enkelt kan tolka den. Detta ersätter inte CSV-nerladdningar och förhandsgranskningar av rapporter online. Rapportdata innehåller ytterligare information som du kan använda för att analysera din prestanda närmare. Till exempel ingår transaktionsdata både i inkomst- och beställningsrapporter. Du kan ladda ner en hel månad med beställningsdata och skapa grafer av dagliga trender för produkter du har marknadsfört intensivt. Detta kan hjälpa dig att avgöra hur ofta du ska ändra presenterade kampanjer på din webbsida. XML är inte bara till för programutvecklare! Med program som Excel kan du öppna XML-dokument i nya arbetsblad och skapa återanvändbara mallar. Gå till Microsofts användningshjälp för mer information om hur du använder denna funktion. Om du är utvecklare eller har liknande kunskaper kan du även använda dessa datafiler till att genom programmering skapa anpassade rapporter.