Sverige

Hur du använder rapporter

Du kan enkelt se dina inkomster för varje program. Du kan se inkomstprovisioner och bounties, samt ett diagram över dagliga inkomster. Resultatindikatorer, som antal klick, beställda artiklar, utskickade artiklar samt konverteringssiffror, visas för att ge dig en snabb inblick.
Dagens beställningar ger dig information om beställningar nästan i realtid. Du kan välja att visa denna information för ett enskilt tracking-ID eller för alla tracking-ID:n genom att välja tillämpligt tracking-ID i navigationspanelen till vänster. 

När uppdateras rapporterna?

Rapporter över beställda artiklar och bounties uppdateras nästan i realtid, vilket betyder att de flesta beställningar kommer att rapporteras inom en timme efter att en beställning gjorts. Du kan se ny aktivitet i ditt konto under dagens lopp. Din inkomstrapport är aktuell fram till föregående dag. Om du exempelvis tittar på din inkomstrapport på tisdagen, kommer du att se dina inkomster fram till och med måndagen. 

Anpassad datumintervall: du kan visa rapportdata för önskat datumintervall på sidan, utan att behöva ladda ner dem. Välj ”Anpassad datumintervall” från datumväljaren, välj önskat datumintervall på mindre än 90 dagar och klicka på ”Verkställ”. Du kan också välja bland förinställda datumintervall, inklusive Idag, Senaste 7 dagarna och Senaste 90 dagarna.

 

Dagens beställningar: Du kan nu se dagens beställningar, och dessutom tidigare beställningar och inkomster, i fliken Provisioner (Commissions). För att se dagens beställningar väljer du ”Idag” från datumväljaren längst upp till vänster och klickar på fliken Provisioner (Commissions) för att se alla artiklar som beställts idag. Du måste klicka på fliken Bounties för att se alla dagens bounties.

Rapport av dagliga trender: Du kan nu se rapporten av dagliga trender, utöver översikten över tracking-ID:n, utveckling för länktyper och dagliga trender i fliken Provisioner (Commissions).

Hur kan jag ta reda på vilka produktlänkar besökare har klickat på?

Beställningsrapporten kombinerar klick- och beställningsinformation. I ”Artiklar med beställningar” längst upp, kan du se alla artiklar som beställts och hur många direktlänkade klick de fått. Under de beställda varorna hittar du ”Artiklar utan beställningar”. När du klickar på pilen intill ”Visa alla artiklar” kommer du att se en lista över artiklar som visats via en direkt länk men som inte beställts.

I översikten längst ned i rapporten kan det finnas ett antal ”övriga klick”. Dessa är klick från andra länktyper, inklusive länkar till startsidan, länkar till sökresultat, rekommenderade produktlänkar, samt länkar till den huvudsakliga landningssidan för varje varukategori. Använd rapporten över länktyper för att se hur bra varje länktyp fungerar för din webbplats.