Sverige

Jag har fått en varning om efterlevnad. Vad ska jag inkludera i mitt svar?

Ditt svar bör inkludera följande:

  • En lista över alla ändringar som du gjort på din webbplats för att uppfylla alla krav.
  • Bekräftelser att (a) de webbplatser du angett i din kontoinformation här utgör en fullständig lista som är korrekt och uppdaterad, inklusive sidor på sociala medier, (b) dina webbplatser identifierar dig som Amazon Associate, enligt kraven i driftsavtalet och (c) du har granskat driftsavtalet (inklusive programmets policyer) och inte längre strider mot detta. 

Vad tror du?

Har du ett förslag eller en kommentar om Associates Central webbplats? Meddela oss.