Sverige

Jag har fått en varning om efterlevnad. Vad ska jag inkludera i mitt svar?

Ditt svar bör inkludera följande:

  • En lista över alla ändringar som du gjort på din webbplats för att uppfylla alla krav.
  • Bekräftelser att (a) de webbplatser du angett i din kontoinformation här utgör en fullständig lista som är korrekt och uppdaterad, inklusive sidor på sociala medier, (b) dina webbplatser identifierar dig som Amazon Associate, enligt kraven i driftsavtalet och (c) du har granskat driftsavtalet (inklusive programmets policyer) och inte längre strider mot detta.