Sverige

Mitt konto har stängts. Kan jag överklaga avstängningen?

Som program är Associates besatt av att behålla kundernas förtroende. Om ditt konto har stängts på grund av något som vi anser vara en överträdelse som inte är en kundförtroenderisk (till exempel om du har missat att svara på en förfrågan om mer information) kan du korrigera överträdelsen och överklaga genom att tillhandahålla den information vi kräver i ett varningssvar.

Om ditt konto har stängts på grund av en kundförtroenderisk (till exempel omdirigering av trafik från en Amazon-webbplats) kommer vi endast att granska överklaganden som tillhandahåller detaljerade bevis på att våra fakta varit fel när det gäller analysen av överträdelsen. 

För att gå vidare med ett överklagande ska du kontakta oss inom 5 vardagar från och med att kontot stängts genom att använda formuläret Kontakta oss. Välj ärendet ”Överklagande av stängt konto” från rullgardinsmenyn.

Observera att om din ansökan har avslagits (i stället för att kontot stängts) är du välkommen att ansöka igen när våra programkrav har uppfyllts. Läs mer om granskningsprocessen för ansökningar här.