Kan jag ansöka om att gå med i Associates Program mer än en gång?Såvida vi inte har gett vårt skriftliga medgivande i förväg är ditt deltagande i programmet begränsat till ett programkonto per kategori. Om vi efter eget godtycke fastställer att fler än ett programkonto per kategori ägs, drivs eller kontrolleras av dig eller för din räkning, kan vi efter eget godtycke avsluta ett eller alla konton. I din ansökan till programmet måste du välja den kategori från listan nedan som närmast beskriver den metod du kommer att använda för att skicka användare till webbsidan Amazon.se.