Sverige

Uppdatera skatteinformation

Logga in på Amazon Associates Central

  1. Klicka på din e-post högst upp i högra hörnet.
  2. Klicka på ”Kontoinställningar”.
  3. Skrolla ner till Visa/Tillhandahåll skatteinformation.
  4. Din nuvarande skattestatus kommer att visas.

Du kommer bli ombedd att slutföra intervjun eller att klicka på Ändra din skatteinformation för att granska eller uppdatera specifik skatteinformation.