• Ordlista

Ordlista

Amazon-kvalificerad vara: En vara som säljs och uppfylls av Amazon eller å Amazons vägnar och som, i enlighet med villkoren i driftsavtalet, är kvalificerad för rekommendationsprovision.

Amazon-artikel: En artikel som säljs och uppfylls av Amazon, och inte av en av våra tredjepartshandlare.

ASIN: Förkortning av ”Amazon.com Standard Item Number”. Varje artikel i vår katalog har ett unikt 10-siffrigt ASIN. Du hittar en artikels ASIN på deras produktsidor under Produktinformation (Product Details), tillsammans med annan information såsom försäljningsrankning och lanseringsdatum. Trots att ASIN-numret för böcker brukade vara detsamma som deras ISBN-nummer kan det inte längre garanteras p.g.a. införandet av 13-siffriga ISBN-nummer. Se Vanliga frågor om ISBN-13 för mer information.

Associates Resurscenter: Hitta online- och affiliatemarknadsföringstips för Associates, nya programfunktioner och andra uppdateringar i vårt resurscenter.

Associates Central: Denna webbsida erbjuder en mängd tjänster, inklusive verktyg för rapportering och länkgenerering, ett grafikbibliotek och marknadsföringstips.

Associates-ID: Ett automatiskt genererat, unikt ID som används för att identifiera ditt Associates-konto.

Basic Display-produktlänkar: En länk till en specifik artikel som tillhandahålls av en samarbetspartner. Samarbetspartner kan hämta en bild av produkten eller använda produktens textbeskrivning. De flesta Basic Display-produktlänkar skickar besökare till en sida med produktinformation. En Basic Display-tredjepartslänk skickar besökare till en sida med tillgängliga erbjudanden för produkten, vilket inkluderar alla nya och begagnade artiklar som erbjuds av individuella säljare.

Klick: Antalet gånger som besökare har klickat på dina Associates-länkar.

Klickfrekvens: Antalet klick på dina länkar dividerat med antalet visningar, angivet som en procentsats. Om dina länkar till exempel fick 50 klick för 1 000 visningar är din klickfrekvens 50/1 000 = 0,05, eller 5 %. Klickfrekvensen kan användas till att avgöra hur effektiv en Amazon-länk är när det gäller att generera trafik.

Konvertering: Antalet utskickade artiklar dividerat med antalet klick på dina länkar, angivet som en procentsats. Om dina länkar till exempel fick 200 klick, och dessa hänvisningar genererade 18 utskickade artiklar, är din konvertering 18/200 = 0,09, eller 9 %.

CSV: (Comma Separated Values) Ett format för tabelldata som används när du hämtar dina rapporter. I hämtade rapporter från Associates Central separeras de olika värdena av tabbar, inte kommatecken, i den slutliga textfilen.

Rapport av dagliga trender: En rapport som visar din dagliga klicktotal, totalt antal beställda artiklar, samt konvertering, så att du snabbt kan bedöma dina webbsideresultat.

Direkt länk: En länk som tar en besökare från din webbsida till en produktinformationssida för en produkt som du har valt ut på Amazon.co.uk. Direkta länkar inkluderar produktlänkar, lägg-i-korgenlänkar samt länkar skapade med Amazon Web Services. Länkar som inte betraktas som direkta inkluderar länkar till startsidan för Amazon.co.uk, sidor med sökresultat, produktkategorisidor (t.ex.. Musik) samt listor (t.ex. Topplistsäljare). Automatiskt genererade rekommenderade produktlänkar inkluderas inte heller.

Klick på direkta länkar (Direct Link Clicks): Antalet gånger besökare har klickat på direkta länkar till produkter som du speciellt har valt ut.

Konvertering för direkta länkar: En indikation på hur ofta besökare klickar på direkta länkar och sedan beställer de presenterade produkterna. Det beräknas genom att dividera det beställda antalet presenterade artiklar med antalet klick på direktlänkar och anges som en procentsats. Om en besökare exempelvis klickar på en av dina direktlänkar till en videokamera och sedan beställer den är din direktlänkkonvertering 100 %. Om en andra besökare skulle klicka länken till videokameran, men sedan beställer en klocka istället, faller din konvertering till 50 % (1 beställd artikel/2 klick på direktlänkar).

Intäkter från utskickade artiklar (Dispatched Items Revenue): De pengar som betalas till Amazon eller en tredjepartsäljare för köp av produkter som faktiskt skickades ut till kunder.

Inkomster: Rekommendationsprovision som tjänas in på slutförd försäljning, inklusive premier.

Inkomstrapporter (Earnings Reports): Rapporter som visar hur mycket rekommendationsprovision du har tjänat under en viss tidsperiod. Siffrorna baseras på betalade och utskickade artiklar.

Inkomstöversikt (Earnings Summary): Sammanlagt antal utskickade artiklar, slutförda försäljningar och inkomster under månaden fram till dags dato. Siffrorna baseras på betalade och utskickade artiklar.

Effektiv procentsats för rekommendationsprovision (Effective Referral Commission Rate): Provisionssats Din grundläggande procentsats för rekommendationsprovision plus effekten av eventuella premier.

Förbättrad display-produktlänk: En länk till en viss artikel som säljs av Amazon.co.uk och inkluderar varubild samt namn, bästa pris och nytt pris för varan samt en knapp så att kunder kan lägga artikeln i sin kundvagn.

Favoritdestinationer: En länk som tar besökaren från din webbsida till specifika presenterade sidor på Amazon.co.uk, t.ex. Topplistsäljare, Hjälp och olika kategorisidor.

Provisionsplaner (Commission Plans): Associates kan välja att delta antingen i den klassiska provisionsplanen (Classic Commission Plan) eller prestandaprovisionsplanen (Performance Commission Plan).

Länk till startsida (Home Page Link): En länk som tar besökaren från din webbsida till startsidan för Amazon.co.uk.

Visningar: Det antal gånger som dina Amazon-länkar har visats. Vi kan bara räkna visningar för vissa länktyper.

ISBN-13: Trots att ASIN-numret för böcker brukade vara detsamma som deras ISBN-nummer kan det inte längre garanteras p.g.a. införandet av 13-siffriga ISBN-nummer. Se Vanliga frågor om ISBN-13 för mer information.

Beställda artiklar (Items Ordered): Det antal artiklar som har beställts på Amazon.co.uk via dina Associates-länkar. Det är inte nödvändigtvis detsamma som Utskickade artiklar. Faktum är att Beställda artiklar ofta överstiger antalet Utskickade artiklar eftersom en del beställningar avbryts innan de skickas ut.

Utskickade artiklar (Items Dispatched): Det antal artiklar som har beställts på Amazon.co.uk via dina Associates-länkar som har skickats ut till kunder. Rekommendationsprovision för en artikel krediteras endast till ditt Associates-konto efter det att artikeln har skickats ut.

Länktyp: Vi erbjuder flera olika sätt för att länka från din webbsida till Amazon.co.uk. En kortfattad beskrivning av varje länktyp ges nedan. Gå till avsnittet Bygga upp länkar (Build Links) för mer information om de olika länkmetoderna som vi erbjuder. Produktlänkar: Länkar till produktinformationssidor för individuella produkter som erbjuds av Amazon eller en av våra tredjepartsäljare. Länkar till rekommenderade produkter: Länkar som uppdateras varje gång din webbsida laddas om med nytt innehåll som matchar en produktkategori eller ett nyckelord som du har valt. Sökfältslänkar: Länkar där användare kan ange söktermer och få resultat från Amazon.co.uk. Bannerlänkar: Länkar som skickar kunder direkt till Amazon.co.uk-startsidan eller en Amazon.co.uk-produktkategori, eller som presenterar ett speciellt kampanjmeddelande. Easy Links – dynamiskt uppdaterade länkar – och hemsideslänkar ingår i den här kategorin Textlänkar: En länk som omdirigerar kunder till vissa sidor på Amazon.co.uk, t.ex. ”Favoritdestinationer”-länkar och ”Länk till valfri sida”-länkar. Textlänkar: En länk som omdirigerar kunder till vissa sidor på Amazon.co.uk, t.ex. "Favoritdestinationer"-länkar och "Länk till valfri sida"-länkar.

Länktypsrapporter (Link-Type Reports): Rapporter som visar resultaten av de olika länktyperna som används på din webbplats när det gäller klick, beställda artiklar, utskickade artiklar, konvertering samt rekommendationsprovision.

Månaden till dags dato (Month to Date): Perioden från första dagen i innevarande månad fram till idag.

Inkomster för månaden till dags dato (Month-to-Date Earnings): Dina totala inkomster från första dagen i innevarande månad fram till igår.

Ny kund (New Customer): En Amazon.co.uk-kund som under utcheckningsprocessen anger en e-postadress och ett lösenord som inte tidigare har registrerats hos Amazon.co.uk, och som sedan betalar för och tar emot en artikel.

Sida med tillgängliga erbjudanden: En produktsida som räknar upp alla tredjepartsäljare som erbjuder produkten och deras priser. Om Amazon själv erbjuder produkten ingår även detta i listan. Dessa sidor inkluderar både nya och begagnade produkter, och låter kunden göra snabba prisjämförelser.

Beställningsrapporter: Rapporter som visar de artiklar dina besökare har beställt och de länktyper som har fungerat bäst. Siffrorna baseras på beställda artiklar som inte nödvändigtvis har skickats ut.

Betalningsmottagare: Den person eller enhet som vi gör utbetalningar till. Om du är bosatt i Storbritannien och väljer att få betalt via direktinsättning kommer vi att använda de bankuppgifter du angav under ”Betalningsmetod” (Payment Method) när du registrerade dig. Om du väljer att få betalt via check ställer vi ut den till det namn du angav under ”Betalningsmottagarens kontaktinformation” (Payee Contact Information) och skickar den till den adressen. Om du väljer att få betalt med presentkort, skickar vi dem till kontots huvudsakliga e-postadress. Oavsett vilken betalningsmetod du väljer kommer en avisering om att månadsutdraget är tillgängligt online att skickas till kontots huvudsakliga e-postadress.

Pris: Den summa en kund betalar för en artikel: det angivna priset minus eventuell rabatt.

Huvudsaklig e-postadress (Primary E-mail Address): Den huvudsakliga användarens e-postadress.

Huvudsaklig användare: Den användare på ditt konto som har befogenhet att välja kompensationsplan, ändra betalningsinformation och bekräfta tillägg av nya användare på kontot.

Produktinformationssida: Den sida där kunder läser detaljerad information om en produkt som finns till försäljning på Amazon.co.uk, inklusive produktens namn, ASIN, bild, pris, beskrivning, kundrecensioner och beställningsalternativ. Den innehåller också en länk till sidan med tillgängliga erbjudanden, som innehåller erbjudanden från både tredjepartsäljare och Amazon, och låter kunden göra snabba prisjämförelser.

Produktlänk (Product Link): En länk till en viss artikel. Det finns två typer: Förbättrad visning (Enhanced Display) och grundläggande visning (Basic Display).

Kvartal (Quarter): Varje år indelas i fyra kvartal: Q1 (1 januari till 31 mars), Q2 (1 april till 30 juni), Q3 (1 juli 1 till 30 september) och Q4 (1 oktober till 31 december).

Procentsats för rekommendationsprovision (Referral Commission Rate): Den procentsats av intäkterna från utskickade artiklar som du får för hänvisad försäljning, innan eventuella premier läggs till.

Rekommendationsprovision (Referral commissions): Summan av den grundläggande rekommendationsprovision och premieprovisionen som genererats via försäljning av produkter på Amazon.co.uk.

Återbetald: Tredjepartsäljare kan göra delvisa eller fullständiga återbetalningar till sina kunder av en mängd olika skäl: Artikeln anlände i skadat skick eller kom inte fram, fel artiklar skickades, leveransförsening uppstod eller beskrivningen kan ha varit felaktig. Vi markerar dessa artiklar som ”återbetalda”, inte ”returnerade”, eftersom vi inte kan varorna har returnerats, utan bara om en återbetalning har utfärdats.

Returnerad: När kunder är missnöjda med köp från Amazon.com, kan de returnera varorna till våra lager och få pengarna tillbaka. Vi markerar dessa artiklar som ”returnerade”.

Intäkter (Revenue): De pengar som betalas till Amazon eller en tredjepartsäljare för köp av varor.

Sökfältslänk: En länk med vilken besökare kan använda den kraftfulla sökmaskinen på Amazon.co.uk till att hitta produkter som intresserar dem.

Säljare (Seller): Någon som uppfyller beställningar, vare sig det är Amazon eller en tredjepartshandlare

Tredjeparts-kvalificerad vara: En vara som säljs och uppfylls av en tredjepartssäljare och som, i enlighet med villkoren i driftsavtalet, är berättigad till rekommendationsprovision.

Tracking-ID: Du kan begära dessa ID:n från Associates kundservice så att du kan följa resultaten på flera webbsidor och till och med individuella länkar. Precis som ett Associates-ID ingår de i länkar som du använder till att dirigera trafik till Amazon.co.uk. Ett Tracking-ID fortsätter att vara kopplat till ditt huvudsakliga Associates-ID och utgör inte ett separat konto.

Tracking-ID-sammanställningar Rapporter som visar dig resultaten för dina individuella Tracking-ID:n när det gäller klick, beställda artiklar, utskickade artiklar, inkomst från utskickade artiklar, rekommendationsprovision samt totala inkomster.

Unika besökare: Antalet besökare på din webbsida som har klickat på Associates-länkar till Amazon.co.uk. Upprepade genomklickningar på samma dag av samma person räknas inte som unika besök.

XML: Extensible Markup Language, en uppsättning regler för kodning av dokument som gör det möjligt för oss att skapa filer som enkelt kan delas mellan olika system. Du kan hämta dina rapporter i XML-format och sedan överföra denna information till dina interna applikationer och system.